Per 1 januari 2019 is B&B Blancenhof gesloten. Met nieuwe eigenaars is dezelfde locatie binnenkort geopend onder de naam 'Onder de Appelboom'.